STICHTING

De stichting heeft ten doel: (overgenomen uit de statuten)

 • het onderhouden en exploiteren van het Imimey & Cooper orgel
  en het organiseren van muzikale evenementen in en/of ten behoeve van de
  kerk ‘De Samenstroom’.
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
  ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het organiseren van concerten door of met ondersteuning van het Ivimey & Cooper
  orgel en het organiseren van muzikale evenementen in, en/of ten dienste van
  kerk ‘De Samenstroom’.
 • het, op verzoek van Protestantse Gemeente Wieringerwerf/Kreileroord,
  ondersteunen van kerkdiensten in de kerk ‘De Samenstroom’, Terpstraat 40 te
  Wieringerwerf, door middel van muziek.

De stichting heeft niet ten doel: het maken van winst.

Bestuur:
Voorzitter: Wilma Kok
Secretaris / Penningmeester: Oetske van der Kuijl
Lid: Nelleke Esselink
Creatief lid: Edwin Hinfelaar

De stichting is opgericht op 24-01-2020.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 77117964 met als naam: Stichting Muziekvrienden ‘Samenstroom’.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag