Home

Welkom bij
Stichting Muziekvrienden Samenstroom

Wieringerwerf

Uitvoering Christmas Carols op 20 december 2020

Klik HIER voor de laatste informatie (met foto’s). (publicatie 24-12-2020)

Deze website houdt u op de hoogte over het gebruik van het Ivimey & Cooper orgel.
Dit orgel is gebouwd op de galerij van de kerk: ‘De Samenstroom’ te Wieringerwerf.
Zie ook de concertagenda.

Hebt u ook genoten van de kerstviering: Lessons and Carols vanuit de Samenstroom?
U kunt uw blijk van waardering geven d.m.v een gift aan Stichting Vrienden van
de Samenstroom. Dat kan op bankrekening nr. NL74 INGB0798052996
t.n.v. O. van der Kuijl-Fennema. Onze Stichting wil nog meer bijzondere concerten in
De Samenstroom organiseren. Daar hebben we uw steun hard bij nodig.
Vooral nu er geen live concerten zijn waar er gecollecteerd kan worden. Dank u wel!

Namens de muziekvrienden: Gezegende kerstdagen.


Maak je website op WordPress.com
Aan de slag